Identity Compass
“The most important kind of freedom is to be what you really are ” - Jim Morrison

Het Identity Compass is een meetinstrument. Het onderscheidt zich van veel andere methoden, doordat het mensen niet in vooraf gedefinieerde types of categorieën probeert in te passen. Daarnaast is het oordeelvrij.

Het Identity Compass brengt onder meer de volgende zaken in beeld:
 • Wat zijn iemands voorkeursstijlen van denken en doen in het werk;
 • Welke zijn de persoonlijke waarden en motivatiefactoren;
 • Op welke wijze verkrijgt en verwerkt iemand informatie;
 • Wat zijn iemands karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten;
 • Hoe geeft iemand deze eigenschappen en kwaliteiten vorm, en wat betekent dat voor zijn/haar werkomgeving?

Wat is er uniek aan Identity Compass?

In plaats van 3 tot 4 factoren te meten en aan elke factor een bepaald aantal eigenschappen toe te schrijven, meet Identity Compass® deze eigenschappen direct en is daardoor ongekend nauwkeurig. Identity Compass® Profielen zijn veel gemakkelijker te interpreteren aangezien men zich steeds op één van de volgende eigenschappen concentreert:
 • Persoonlijke voorkeuren in denken en doen
 • Persoonlijke waarden voor korte- en lange-termijndoelstellingen
 • Persoonlijke motivatiefactoren en hoe die tot uiting komen
 • Manier van informatieopname en -verwerking

Omdat Identity Compass® de basiselementen van denken en gedrag registreert, kan het (bedrijfs)culturele verschillen meten. Het profiel van Identity Compass® geeft geen oordeel over goed of slecht, het geeft voorkeurstijlen aan. Identity Compass® is meertalig, men kan een profiel bijvoorbeeld in de ene taal invullen en de resultaten in een andere taal bekijken.

Op basis van dit profiel kunnen onder meer uitspraken worden gedaan over:

 • Wat voor soort werkzaamheden het beste bij iemand passen;
 • In welke mate iemand beschikt over communicatieve vaardigheden;
 • In welke mate iemand beschikt over leidinggevende capaciteiten;
 • Waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen;
 • Aan welke voorwaarden een werkomgeving/functie idealiter moet voldoen om met passie en plezier te kunnen werken
Identity Compass | Sugato | Coaching, Teamontwikkeling & Management Development
Secured By miniOrange