Lichaamsgerichte trauma-therapie
“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathic witness” - Peter A. Levine

Trauma ontstaat op het moment dat we iets meemaken terwijl we niet hebben kunnen doen wat we hadden willen doen vanuit onze meest primaire overlevingsdrang. Op zo’n moment worden stresshormonen aangemaakt en spannen de spieren zich aan om te kunnen vechten of vluchten met als enig doel: Overleven! Als beide bewegingen niet kunnen plaatsvinden heeft ons lichaam een derde manier om te overleven, namelijk bevriezen. Het valt stil, verstijft of verslapt, en dissocieert. Ook nu is het enige doel: Overleven!

Na het gevaar

Na de stress/ het gevaar hoort het lijf weer tot rust te komen. Organen krijgen weer meer zuurstof, spijsvertering komt terug op gang, en rationeel denken (neo cortex) wordt weer (meer) mogelijk. De aangemaakte energie wordt afgevloeid door bijvoorbeeld te zuchten, (t)rillen, of huilen. 

Als dit proces NIET loopt zoals het zou moeten, dan blijven de hersenen, lang nadat de feitelijke gebeurtenis voorbij is, signalen naar het lichaam sturen om te ontsnappen aan een gevaar dat in werkelijkheid niet langer bestaat…

Hard & zacht

Bij trauma denken veel mensen aan heftige gebeurtenissen als oorlog, geweld, verkrachting, en ongelukken. Deze duidelijk te herleiden oorzaken noemen we ‘hard’ trauma. Dit kan een eenmalige gebeurtenis betreffen, maar soms is er helaas sprake van herhaling. Bij ‘zacht’ trauma is er per definite sprake van herhaling. Een specifieke oorzaak is moeilijk aan te wijzen. Het trauma wordt geleidelijk (onbewust) gecreëerd middels boodschappen of gebeurtenissen. Denk hierbij aan emotionele verwaarlozing, pesten, en het opgroeien in een gezin of relatie waar te veel spanning is door permanente verbale of fysieke agressie.

Bij elkaar veroorzaakt zacht trauma even veel overprikkeling voor het lichaam als een hard trauma, en dus evenzeer PTSS en de bijhorende symptomen.

Trauma klachten

Onverwerkt trauma kan leiden tot psychosomatische klachten en symptomen, zoals:

  • Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid, woede uitbarstingen;
  • Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren,  vermijdingsgedrag, hulpeloosheid;
  • Dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is of gevoelloos is, beperkte beleving van gevoelens, gevoel van “er niet zijn”, verdoofd gevoel hebben, weinig gevoel en emoties ervaren; gebrek aan levenslust;
  • PTSS, nachtmerries, hoge mate van ervaren stress, overvallen worden door beelden en geluiden, ervaringen uit het verleden dienen zich continu aan in het nu (flashbacks), roekeloosheid;
  • Last van hoofdpijn, spierpijn, buikpijn of andere lichamelijke klachten in combinatie met voorgaande.

Trauma helen

Lichaamsgerichte traumatherapie helpt door te leren, stapje voor stapje, op een veilige manier krachtige emoties, sensaties, en impulsen er te laten zijn zonder erdoor overmeesterd te worden. Op die manier kan aangemaakte energie (voor het vechten en vluchten) alsnog worden afgevloeid door het laten afmaken van een niet voltooide beweging. Zo wordt het lichamelijk geheugen weer bijgewerkt en vermindert de angst steeds verder, waardoor coping zal afnemen. 

Het gewaar worden van sensaties en emoties, en daar mee kunnen zijn, gaat hand in hand met het vergroten van het bewustzijn over identificaties en krachtbronnen (bijv. positieve ervaringen, successen, talenten, personen).

De signalen van het lijf in het hier & nu zijn datgene waarmee gewerkt wordt. Het verhaal van het trauma is daaraan ondergeschikt. Doordat de focus ligt op wat het lijf eigenlijk wil(de) doen, wordt voorkomen dat trauma herbeleefd wordt zonder integratie. Zo kan vertrouwen in het eigen lichaam en gevoelswereld hersteld worden.

Kortom, het helen van trauma bestaat uit het steeds beter kunnen zijn met wat er leeft intern, het losmaken van vastgezette energie die de eens gevoelde onmacht ombuigt, en het de-identificeren (niet: dissociëren!) met (gekwetste) subpersoonlijkheden. 

Lichaamsgericht werken

Een getraumatiseerd individu is geconditioneerd om bang te zijn voor zijn of haar innerlijke (fysieke) gewaarwordingen. Op die manier is er dus angst voor het voelen van angst, waardoor de ontstane paralyse verlengt en verdiept wordt. Het vertrouwen in het eigen lichaam dient dus stap voor stap hersteld te worden. 

Herinneringen, ook traumatische, worden opgeslagen in de meer primitieve gebieden van de hersenen, zoals de hersenstam. De implicatie is dat verandering en heling niet simpelweg kunnen plaatsvinden door veranderingen in gedachten, zoals met cognitieve gedragstherapie de insteek is, maar eerder ook te maken hebben met gewaarwording en gevoel – de ‘totaliteit van ervaring’.

Bovendien werkt bij getraumatiseerde mensen het taalcentrum (broca) minder goed. De neocortex kan niet volledig meedoen, waardoor beheersen, relativeren, en reflecteren moeilijker is. 

Het (onbewuste) deel van het langetermijngeheugen is het niet-declaratieve ofwel impliciete geheugen. In dit deel zitten de amygdalae die deel uitmaken van het lymbisch systeem. Juist de amygdalae zijn volledig betrokken bij emoties, en de vecht- en vluchtreacties. Lichaamsgericht werken maakt het mogelijk om met het onbewuste geheugen te werken, en met ervaringen uit de periode voordat er taal was.

Of neem contact op met Sander Stokkink voor meer informatie: info@sugato.nl of 0647416684

Aanpak

(zwaar) trauma vraagt om een geleidelijke aanpak zodat herbeleving en hertraumatisering voorkomen worden. Bij PTSS is de kan bovendien groot dat er sprake is van al ouder trauma voordat de gebeurtenis plaatsvond die tot PTSS heeft geleid. 

Bij trauma is de coping erg sterk – en met reden! De eens gevoelde angst was immers erg groot. Het lichaam en brein hebben daarom stap voor stap weer vertrouwen in elkaar te krijgen, waardoor oude energie losgelaten kan gaan worden. 

Een lichaamsgericht traumatherapie-traject duurt dan ook minimaal 10 sessies van 1,5 uur, en kan uiteraard in overleg verlengd worden. We zien elkaar dan (om)wekelijks. 

Nb. De sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeringen

Voor wie

Via je huisarts kom je in het circuit van de zorg terecht. Met doorverwijzingen kun je therapie krijgen indien dat nodig wordt geacht. Soms krijgen mensen echter niet de verwijzing die ze nodig hebben. Andere keren sluit de therapie niet aan bij de behoefte,  is er sprake van een enorme wachtlijst, of kan de therapie niet worden afgemaakt om wat voor reden dan ook.

Om die reden bied ik traumatherapie aan buiten het zorgsysteem om, en omdat het te belangrijk is dat trauma wordt verzacht en opgelost. 

Trauma therapie - Sugato | Coaching, Teamontwikkeling & Management Development
Secured By miniOrange